تهران - کوی نصر( گیشا) ،خیابان بلوچستان ، انتهای خیابان نهم ، نبش خاش ، پلاک5 ، واحد1

سالن زیبایی مریم دربندی

سالن زیبایی مریم دربندی

پروژه دربندی
کارفرما : سرکار خانم دربندی
آدرس : چهارراه فرمانیه
مراحل انجام کار :

سالن زیبایی نقره نگار

سالن زیبایی نقره نگار

پروژه نقره نگار
کارفرما : سرکار خانم شایگان
آدرس : تهرانپارس
مراحل کار : طراحی – نظارت

سالن زیبایی ویوگ

سالن زیبایی ویوگ

پروژه ویوگ
کارفرما : جناب آقای عبدالهی
آدرس : پاسداران
مراحل کار : طراحی – نظارت و اجرا ،

سالن  منحصر به فرد رها

سالن منحصر به فرد رها

پروژه سالن زیبایی رها
کارفرما : سرکار خانم نعامی
آدرس : خرمشهر
مراحل کار : طراحی - نظارت و

سالن زیبایی لارا

سالن زیبایی لارا

سالن زیبایی لارا
آدرس : شهرک گلستان
کارفرما : خانم کاظمی
مراحل کار : طراحی - نظارت - اجرا ،

سالن زیبایی قیچی

سالن زیبایی قیچی

پروژه : سالن زیبایی قیچی
کارفرما : سرکار خانم کیانی
آدرس : تهرانپارس
مراحل انجام کار : طراح