تهران - کوی نصر( گیشا) ،خیابان بلوچستان ، خیابان نهم ، نبش خاش ، پلاک5 ، واحد1

ronagroup@gmail.com - info@ronagroup-co.com -
سالن زیبایی مریم دربندی

سالن زیبایی مریم دربندی

پروژه دربندی
کارفرما : سرکار خانم دربندی
آدرس : چهارراه فرمانیه
مراحل انجام کار :

سالن زیبایی نقره نگار

سالن زیبایی نقره نگار

پروژه نقره نگار
کارفرما : سرکار خانم شایگان
آدرس : تهرانپارس
مراحل کار : طراحی – نظارت

سالن زیبایی ویوگ

سالن زیبایی ویوگ

پروژه ویوگ
کارفرما : جناب آقای عبدالهی
آدرس : پاسداران ، مراحل کار : طراحی – نظارت و اجر

سالن  منحصر به فرد رها

سالن منحصر به فرد رها

پروژه سالن زیبایی رها
کارفرما : سرکار خانم نعامی
آدرس : خرمشهر ، مراحل کار : طراحی - نظارت

سالن زیبایی لارا

سالن زیبایی لارا

سالن زیبایی لارا
آدرس : شهرک گلستان
کارفرما : خانم کاظمی ، مراحل کار : طراحی - نظارت - اجرا

سالن زیبایی قیچی

سالن زیبایی قیچی

پروژه : سالن زیبایی قیچی کارفرما : سرکار خانم کیانی آدرس : تهرانپارس مراحل انجام کار : طراحی – نظارت